Rekrytera effektivt

Något de flesta är överens om är att det verkligen inte är lätt att rekrytera effektivt. I denna artikel ska vi försöka ge dig lite tips om vad som är viktigt att tänka på samtidigt som vi även länkar till lite mer information gällande rekrytering.

Rekrytera rätt

Det kan verka enkelt att rekrytera rätt person för rätt tjänst inom firman men faktum är att nästan alla firmor anställer ibland någon som inte alls passar in eller fungerar på sin plats in företaget. Fel uppstår ibland redan från början, ofta på grund av brådska i rekryteringsprocessen.

Några regler

Några grundregler att tänka på vid rekrytering skulle kunna vara följande: välj aldrig någon precis som dig själv, leta efter rebellerna och efter sinne för humor, föredra attityd istället för kunskap, slåss för mångfald, fyll luckorna, lyssna på kandidaterna, provkör och invänta resultat. Monster har tagit fram just dessa råd för att ge vägledning om hur man hittar riktigt fantastiska människor.

Sök gärna hjälp

Sök gärna hjälp av rekryteringproffs. Dessa företag har en mycket stor och omfattande erfarenhet och kan ge dig sitt fulla stöd inom en mängd olika branscher. Även när du anlitar ett rekryteringsföretag är det viktigt att ta referenser. Inom vilka branscher är företaget framgångsrikt? Har de lyckats tillsätta viktiga tjänster eller bara vikariat? Företaget bör kunna förse dig med en lista på lyckade rekryteringar.

Effektiv

För att vara effektiv bör processen gå igenom flera faser innan platsen kan tillsättas. Faserna kan se ut så här: först skapas en tydlig kravprofil, sedan kontrollerar man kandidatinflödet, gör ett urval samt en första intervju, därefter en intervju på djupet med utvalda kandidater och slutligen återkoppling samt uppföljning.

Kräver träning

Att rekrytera är en inlärningsprocess för företaget. De som har hand om rekryteringen kommer att bli bättre för varje gång och lära sig något nytt knep. Man lär sig mer och mer och det kommer att ske misstag. Man kommer att anställa fel personer och behöva sparka dem. Och genom detta måste man sätta sig ned och se över vad som gjorde att fel person anställdes. Blev ni lurade eller har ni högre krav än vad ni specificerar i ansökan? Har ni varit tillräcklig tydlig, eller varit för hård med vad de anställda måste kunna? Är upplärningsprocessen för kort eller för svår? Till slut kommer ni att komma fram till en bra formel som gör det lättare att hitta rätt person.

Tillbaka till toppen