CE-märkning för er med produktionsanläggningar

Om ditt företag är verksamt inom produktionsindustrin och ni lagligt vill sälja era produkter på den Europeiska marknaden, måste de vara CE-märkta. De två bokstäverna står för de franska orden Conformité Européenne, vilket i princip står för europeisk standard. Det här betyder produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav och att tillverkaren eller importören garanterar det.

I Sverige kontrollerar Arbetsmiljöverket bland annat att maskiner, personlig skyddsutrustning och tryckbärande anordningar är CE-märkta och uppfyller säkerhetskraven. Det ska till exempel i Sverige alltid finnas med en bruksanvisning på svenska.

CE-Märkningen fungerar dessutom som ett pass och gör att produkten går att sälja fritt över nationsgränserna inom EU och EES. Men det är inte alla produkter som får CE-märkas, utan bara de produkter som EU har bestämt. Totalt handlar det om varor av ett 25-tal olika produktkategorier som har krav på att CE-märkas.

Rent generellt handlar det om produkter där man gemensamt sett en fara. Det rör sig till exempel om maskiner, fyrverkerier, elektriska produkter, gasapparater, leksaker och personlig skyddsutrustning.

Om ni vill ta reda på vilka lagar som gäller för CE-märkning av just era produkter, kolla runt online. Det finns specialister på CE-märkning och även UKCA-märkning, som är Storbritanniens motsvarande märkning.

Tillbaka till toppen