Företagsekonomi

Företagsekonomi är något som nog alla entreprenörer är väl bekanta med. Vare sig man bara har en liten enskild firma eller driver ett stort bolag med hundratals miljoner i omsättning så kommer man i kontakt med företagsekonomi på ett eller annat sätt.Företagsekonomi berör allt som har med ett företags ekonomi att göra som till exempel redovisning och bokföring, inköp och försäljning samt marknadsföring av olika slag.

Utbildning

Företagsekonomi som ämne kan studeras både i gymnasiet samt på universitetsnivå. Företagsekonomi ingår oftast som ämne på olika samhällsvetenskapliga program i gymnasiet, men kan även finnas med som en del i handelsprogrammet. Inom gymnasieskolan finns det tre så kallade nationella kurser i Företagsekonomi, Företagsekonomi 1 respektive 2, samt Företagsekonomi – specialisering.

Kurser

Utöver det finns även ett antal andra kurser inom entreprenörskap, redovisning och marknadsföring. På många skolor finns det även så kallade lokala kurser inom företagsekonomi.I universitetsvärlden är företagsekonomi ett stort ämne som går att läsa i någon form på de flesta universitet och högskolor. Inom företagsekonomi behandlar man som sagt ett företags ekonomi medan man inom den angränsande nationalekonomin mer tittar på ekonomi ur ett samhälleligt perspektiv.Företagsekonomi kan studeras både i form av enskilda kurser samt som hela program. Några av de områden som studeras inom företagsekonomi är bland annat finansiering och finansiell ekonomi, ekonomistyrning, marknadsföring, logistik, redovisning samt organisationsteori och ledarskap.

Högskolor och universitet

I Sverige är det som sagt möjligt att studera företagsekonomi vid de flesta högskolor och universitet. Vill man pyssla med företagsekonomi under sin yrkeskarriär ska man välja att gå någon form av program som till exempel ett kandidatprogram som löper över tre år, magisterprogram som löper över fyra år eller ett masterprogram på fem år.Utöver detta finns program, oftast på fyra år, som leder till en civilekonomexamen, vilket är en så kallad yrkesexamen som ofta väger lite tyngre än tidigare nämnda utbildningar. Utbildningar som leder till civilekonomexamen finns på bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Göteborg samt vid Lunds Universitet.

Tillbaka till toppen