Ekonomi och effektivitet

Definitionen av ekonomi är hushållning med begränsade resurser. Man vill alltså nå så bra resultat som möjligt med de begränsade resurser man har tillgång till. Ett annat ord man kan använda för att att beskriva det är effektivitet. Effektivitet kan dock snabbt bli en mycket bredare benämning än så. Medans ekonomi oftast handlar om att balansera pengar så kan effektivitetsarbete vara fokuserad på många andra aspekter, även om det oftast kommer tillbaka till företagets ekonomi.För företag så finns det många olika färdiga modeller man kan utgå ifrån när man arbetar med effektivitet. En av dessa är BPM eller Business process management. Där fokuserar man på att förbättra företaget genom att administrera och optimera dess processer. Processer är alltså informations och arbetsflöden inom företaget. De ser till att rätt person har rätt information och uppdrag vid rätt tidpunkt. På så sätt kan det bli mindre fel och man kan snabbt se om något faller mellan stolarna.För att hantera allt detta brukar man ofta utveckla egna eller använda sig av ett färdigbyggda system. Ett system utvecklat för att hantera processerna och dess utveckling brukar kallas BPMS, Business Process Management Software.BPM arbetet är en process som fortgår under hela företagets livstid då det alltid finns förbättringar som måste göras. Helt nya system kan behöva skapas för att anpassa processerna efter nya marknadsförhållanden eller nya interna strukturer.

Tillbaka till toppen