Elinstallationer i ditt företags lokaler

Det finns många regler och säkerhetsföreskrifter när det kommer till el och elinstallationer. Ur säkerhetssynpunkt är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Ju mer tekniken går framåt, desto mer använder vi el till de flesta av våra arbetsredskap. Oavsett om ditt företag jobbar med teknik och datorer eller med att reparera bilar i en verkstad.

Från litet företag till växande koncern

För att optimera både elanvändning och ha översikt för elsäkerhet ser många företag över sina lokaler och elinstallationer. De företag som till början nyttjat ett uttag i väggen kan lätt expandera och till slut använder vi ett uttag med seriekopplade skarvsladdar. Skarvsladdar är ett perfekt exempel på en snabb men riskabel lösning. Anledningen är att risken för värme och överhettning är stor om du kopplar in för mycket i en underdimensionerat skarvsladd. Det är trots allt inte antalet uttag som representerar strömkapaciteten.

Minska elförbrukningen och höj brandsäkerheten

Genom att se över ditt företags elkonsumtion och optimera dina elinstallationer så kan du både minska elförbrukningen och minska risken för brand. Att anlita ett elinstallationsföretag ger dig möjligheten att få ut de mesta av dina visioner. För en bättre och tryggare arbetsmiljö. Klicka dig vidare här för att läsa mer.

Tillbaka till toppen