Lönande investeringar i företaget

Det gäller att utrusta företaget med de verktyg och maskiner som man verkligen har en användning för och som underlättar i arbetet. Som entreprenadfirma så kan det vara väldigt lönsamt att köpa på sig större maskiner som gör att man kan ta på sig mer och större arbeten. Det är en investering som kan komma att löna sig i längden.

Inköp av maskiner och verktyg

Om man som företag håller på med olika typer av byggprojekt så kan det innebära att man måste riva en del byggnader också. Det finns kraftfulla verktyg för att använda vid dessa tillfällen. Kanske så kan man köpa något begagnat till att börja med. Men om dessa maskiner och verktyg regelbundet används inom olika rivningsprojekt så kan det vara mer lönsamt att köpa nya verktyg och maskiner som man vet fungerar som de ska. Det gäller att räkna hem jobben så att den investering man gör i företagen blir lönsamma.

Avskrivningar i företaget

Det gäller att man ser långsiktigt när man förnyar eller köper in olika maskiner och verktyg till företaget. De olika tillgångarna som man skaffar sig i företaget skrivs av allt eftersom. Större maskiner som lastbilar och liknande ligger på ungefär 10 till 20% per år medans byggnader skrivs av med 2 till 4% per år. Detta görs för att bokföringsmässigt redovisa den kostnadens minskning i värde under år. Ju snabbare man kan skriva av något inom företaget desto bättre.Vi hoppas att ni kommer göra lönande investeringar i framtiden och att företaget växer tack vare detta.

Tillbaka till toppen