Satsa på offentlig upphandling

Många företag ägnar idag sin verksamhet helt åt att köpa och sälja produkter och tjänster inom den privata sektorn. En inriktning som kan ge stor framgång om du hittar din nisch. men också en tuff konkurrens där du dagligen måste slåss för att både behålla och finna nya kunder.Det finns en annan marknad, som är lönsam samtidigt som den är trygg, där du har samarbeten över många år och kontrakten ofta handlar om miljonbelopp – Offentlig upphandling.Vid en offentlig upphandling får du möjlighet att inleda samarbete med staten, landsting eller kommuner avseende allt de kan behöva: varor och tjänster som ska köpas, hyras eller leasas. Det finns hela tiden nya offentliga upphandlingar som utlyses, men det är endast ett företag per upphandling som kan vinna.

Hur lägger man ett vinnande anbud?

Det är som sagt bara ett företag som kan vinna, så det gäller att tänka till och ta hjälp för att få ett slagkraftigt anbud. Om du inte förr har varit med vid en offentlig upphandling kommer du upptäcka att det finns en hel del lagar och förordningar att sätta sig in i, framförallt LOU – Lagen om Offentlig Upphandling. Det här kan vid en första anblick verka avskräckande, men det finns professionell hjälp att få: människor med många års erfarenhet och kunskap av att upprätta vinnande anbud, framgångsrecept och fallgropar, samt allt övrigt som är bra att veta vid offentlig upphandling.Det är vanligen många som lägger anbud vid varje upphandling och för att vinna krävs det god kunskap om alla faktorer som spelar in. Du kanske har hittat en upphandling som du mycket gärna vill vinna, men du är riktigt säker hur du skall lägga upp dit anbud? Då är det en god idé att anlita en utomstående expert som hjälper dig igenom processen, så kan du ägna uppmärksamheten på det du kan – din produkt.

Tillbaka till toppen