Optimera produktionen

Den vanligaste typen av produktion i världen är den storskaliga. Du som på något sätt är involverad i denna är säkert redan medveten om vikten av att den sköts på rätt sätt. Det finns stora pengar att tjäna genom att göra små förändringar. Särskilt om produktionen är väldigt storskalig kan en ökning i effektivitet på endast några få procent betyda stora ekonomiska vinster i framtiden. En sådan förändring kan vara att se över chefspositionerna, kanske kan det vara en idé att ta in någon specialistchef utifrån för att på ett mer effektivt sätt administrera produktionen. Nytt blod i företaget ger nästan alltid positivt utslag och det effektiviserar produktionen ytterligare.Många företags produktion blir strypt på grund av flaskhalsar och det problemet löser sig dock inte med en ny chef. Det kan vara svårt att hitta var i produktionen bristen finns och hur du kan hitta en lösning på problemet. I sådana situationer kan det vara en nästan ovärderlig investering att ta professionell hjälp utifrån. Axxos har ett program vid namn Axxos OEE som är skräddarsytt för att kunna hitta brister i produktionen. Genom att använda dig av deras program kan du med största sannolikhet öka vinsterna.OEE är ett välkänt begrepp inom många industrier, det står för Overall Equipment Effectiveness. På svenska använder man även förkortningen UTE, som står för Utrustningens Totala Effektivitet. När man räknar på detta så kommer man få ut ett värde man kallar TAK:

  • T = Tillgänglighet
  • A = Anläggningsutbyte
  • K = Kvalitetsutbyte

Tillgänglighet betyder hur stor den av drifttid som planeras som faktiskt används till produktion. Anläggningsutbyte är utebliven produktion som resultat av maskiner som inte körs i sitt optimala tempo. Kvalitetsutbyte är hur stor andel av det som producerats måste kasseras eller omarbetas.Det är även möjligt att programmet kan hitta brister som kan spara in enorma summor för ditt företag. Programmet hjälper dig först att mäta produktionen för att ge en god överblick. Sedan kommer du att få resultatet svart på vitt, var finns flaskhalsarna i produktionen?Då kommer det också att gå att göra någonting åt problemet. Eftersom att det är ett program som utför analysen kan det också hitta sådant som är svårt för en människa att upptäcka. Med ny ledning och framför allt rätt programvara kan du alltså göra produktionen effektivare.Att optimera sin process i tillverkningsledet är en konkurrensfaktor, allt fler företag vill få så detaljerad information som möjligt från produktionen för att kunna förändra och förbättra så att man ligger i framkant bland sina konkurrenter. Att mäta information är att veta hur det ligger till i produktionen och kan företaget förbättra sin produktion så kan förtjänsten förbättras och priset till kund bli avgörande.

Tillbaka till toppen