Skaffa solceller till ert företag

Solceller är något som blir alltmer populärt i Sverige. Idag uppger ungefär 73 procent av alla tillfrågade att de kan tänka sig att installera solceller på sitt boende. Ta en titt här om du är intresserad av att ha solceller på företagets byggnad. Här nedanför har vi försökt förklara varför de är så pass omtyckt med solceller och solenergi.

Fördelarna med solceller

Det finns flera anledningar till varför solceller är ett bra alternativ. Den största anledningen till varför du ska ha solceller på din byggnad är att de är en förnybar energikälla. Det här gör att företaget eller hushållet minskar sin miljöpåverkan. Solceller håller länge och har ingen påverkan på miljön mer än under tillverkningen samt transporten. Det här gör så att din byggnad inte alls blir lika påverkad av hur priserna ser ut på elmarknaden. Dessutom kräver solceller väldigt lite underhåll under åren.

Så fungerar det

Solceller fungerar så att det uppstår elektrisk spänning när solstrålarna träffar dem. Då uppstår det likström som sedan blir omvandlat till växelström via växelriktaren. Sedan skickas växelströmmen till byggnadens växelcentral. Härifrån går elen sedan ut till alla uttag som finns och du kan nu använda elen i hela huset.

Tillbaka till toppen