Öka försäljningen – tips från coachen

Försäljningen är det centrala arbetet för praktiskt taget alla verksamheter, vare sig det gäller tjänster eller produkter. Och medan det är svårt att ge förslag som passar absolut alla finns det några grundpelare och idéer som är värt att utforska närmare.

Anställa en riktig försäljningschef

I den första tiden för ett nytt företag får oftast alla inblandade axla mer än en roll i verksamheten. När man vuxit förbi en viss punkt kan man dock tjäna stort på att ha någon med riktig försäljningsexpertis som ansvarig. Det kan också vara smart att ta hjälp från experter genom hela rekryteringsprocessen för att öka chanserna att hitta rätt kandidat.

Hålla sig uppdaterad på konkurrenterna

Att hela tiden veta vad ens konkurrenter sysslar med och vilka deras kunder är kan löna sig i längden. Får man exempelvis höra att någon av deras nyckelpersoner lämnar företaget eller om de börjar få problem på ett eller annat håll kan man försöka erbjuda sina tjänster till deras bästa kunder.

Lägga fokus på kundnyttan

Att vara företaget som löser kunders behov på ett eller annat sätt kan vara riktigt lönsamt och leda till fler försäljningar. Titta mer noga på vad företaget kan förändra för att lägga mer fokus på kundnytta och var sedan tydligt med att informera kunderna om detta.

Identifiera vilken ökning som är mest realistisk

Försäljning kan öka på tre olika vis:

  • Antalet kunder
  • Värdet per order
  • Frekvensen kunder köper

Beroende på verksamheten och tjänster/produkter kan en av dessa vara mycket mer genomförligt än andra. Genom att veta vilken av dessa områden som är mest trolig att förbättra vet man vart ens fokus bör riktas.

Tillbaka till toppen