Säkra förvaringslösningar för ditt företag

På grund av allt från skatteregler till långa avtal och kontanthantering finns det många saker man kan behöva förvara under lång tid och under hög säkerhet. Förvaring under lång tid behöver oftast bara en torr plats där dokumenten inte störs, säkerhet kräver ofta något lite extra. Vad är det då man menar med säkerhet i dessa fallen? Vad är det man skyddar sig ifrån? Stöld är kanske det mest uppenbara säkerhetshotet men även skador från till exempel bränder kan vara ett stort hot. Det kan därför vara bra att undersöka vad man själv behöver.

Deponeringsskåp

Om man som företagare har anställda så kan ett deponeringsskåp komma väl till passa. Deponeringsskåp gör det nämligen möjligt att låta de anställda sätta dagskassan i säkert förvar utan att för den delen få tillgång till allt annat som finns i skåpet. Det hela fungerar till stor del som ett vanligt säkerhets/kassaskåp med en extra lucka eller annan typ av insläpp ovanför den vanliga luckan. Deponeringsskåp kan förutom dagskassan även vara bra för avsläpp av nycklar om personen i fråga inte behöver dem längre.

Dokumentskåp

Som företagare har man alltid någon form av bokföringskrav på sig. Utsträckningen på dessa varierar beroende på företagets storlek och typ men något som alla har gemensamt är att det finns krav på hur länge bokföringen och verifikationerna måste lagras. Bokföringsskyldigheten innebär också att man måste lagra alla dokument som har med bokföring att göra ett visst antal år, något som kan bli kostsamt att bryta mot. Det är därför viktigt att man förvarar dokumenten skyddade mot möjliga skador från till exempel brand eller vattenolyckor.Det är just detta som dokumentskåp är till för. De skyddar dokumenten mot stöld, vattenskador och bränder.

Datorskåp

Om företaget har mycket datorer i form av servrar eller laptops kan speciella säkerhetsskåp för dessa även vara en bra idé. Dessa har möjlighet för el och annan kabelinkoppling samt all ventilation som kan behövas för apparaterna.

Molnlagring

Fler och fler företag börjar även använda sig av molntjänster för att lagra information, vilket kan ha en hel del fördelar. Till att börja med finns ju alltid risken för inbrott och stöld, om man bara sparar all data på hårddiskar eller USB-stickor så kan ju dessa stjälas lika enkelt som datorerna man har. Sedan sker ju även olyckor som bränder, i vilka man också kan förlora allt man har på en och samma plats. Men väljer man att spara den data man behöver ha kvar även i en molntjänst så spelar det ingen roll vad som händer på kontoret eller med byggnaden som huserar detta, denna data finns fortfarande kvar.Dessutom kan man ju även få tillgång till denna oavsett om man är på kontoret, hemma eller ute på affärsresa. Så länge man har en internetuppkoppling kan man ha allt tillgängligt på bara ett par klick.

Tillbaka till toppen