Hyra eller köpa utrustning

Som företagare kan man ibland ställas inför valet hur man skall införskaffa utrustning man är i behov av. Alternativen är många men i de flesta fallen handlar det om att köpa, hyra eller någonting där emellan.

Köpa utrustningen

Om utrustningen kommer behöva användas ofta och utan fördröjning så brukar det vara fördelaktigt att köpa produkten själv. Detta innebär oftast en större investeringskostnad vilket kan vara svårt för mindre eller snabbt växande företag. Alternativet är då att ta ett lån för inköp av utrustningen. Många gånger finns det specifika lån designade just för investeringar i det egna företaget.I vissa fall kan det vara logiskt att titta på alternativet att köpa begagnat. Detta är extra givande i branscher med stor omsättning av företag eller där maskineriet har lång livslängd. Det kan till exempel handla verktyg så som gripar, hydraulhammare eller skopor för byggnation eller demolering

Hyra

De gångerna man mest självklart borde hyra utrustningen är då den väldigt sällan används och aldrig behövs akut. Då är den investeringskostnaden som köp innebär vettig att undvika. En annan fördel med hyra är att översikten av kostnaderna blir enklare både bokföringstekniskt och rent praktiskt. Det kan till exempel vara fördelaktigt vid budgetering eller offerering till kund.

Leasing

Leasing är det sista alternativet och är lite av en kombination av de två ovanstående alternativen. Ofta brukar det anses synonyms med långtidshyra även om leasing även ofta även innebär att man har möjlighet att till bestämt pris köpa ut produkten efter att hyrestiden är slut. Det är då detta som gör det till en kombination av de ovanstående alternativen. 

Tillbaka till toppen