Hur AI kan hjälpa dagens moderna företag

Artificiell intelligens, AI, kan utveckla ditt företag väldigt mycket genom att bland annat sänka kostnader, stärka kundrelationer och effektivisera arbetet. Ditt företag kan exempelvis bygga en robot för kundtjänst och/eller kundsupport. Du får då ned dina kostnader och ha support till dina kunder dygnet runt.Företaget kan även bygga en robot som bevakar konkurrenter, marknader och analyserar viktiga händelser med mera. Om en människa gör detta är det mycket tidskrävande och dyrt. Företaget kan även konstruera en AI som bygger egna effektiviseringsprogram. Din verksamhet kan också använda sig av AI för att analysera kundinformation så att kundrelationer blir ännu bättre.

AI på framfart

Vi befinner oss just nu i den så kallade fjärde industriella revolutionen som kännetecknas av robotar och AI. Diskussionen om AI är farligt eller inte är ett hett ämne i dagens debatter. Dock är det klart att företag inte kan undkomma effektiviteten och fördelarna med att använda sig utav AI. “Intelligensen” hos datorer ökar exponentiellt och inom några år kommer det finnas superintelligenta robotar. Företag måste anpassa sig efter den nya tekniken. Annars kommer de att tappa marknadsandelar mot företag som anpassar sig tidigt.

AI för företag

Det finns olika varianter av AI som passar olika företag. Möjligheterna för moderna företag att effektivisera arbetet och få ned sina kostnader är stora. Idag kan företag bygga sin egen AI eller enkelt anställa en AI-expert som gör det åt dem. Om AI fortsätter att utvecklas som den nu gör så kan företag konstruera AI istället för att exempelvis anställa snickare eller receptionister. Redovisningsassistenter kommer vara överflödiga och likaså analytiker. Detta kommer snart skötas av AI. Om ditt företag analyserar er marknad, håller er uppdaterade och är beredda på omställningar så kan ni bli ledande inom ert område med hjälp av artificiell intelligens.

Tillbaka till toppen