Att tänka på innan man startar eget

Att starta eget företag är ett väldigt stort steg i mångas liv. Det kommer att innebära stora förändringar och en mängd arbete. Innan man tar steget är det viktiga att tänka på flera olika punkter.

Affärsplanen

En affärsplan ska kunna förklara vad företaget ska syssla med och varför det är en bra idé att starta det. Denna bör vara formulerad så att alla som läser den kan förstå och följa argumenten.

Finansieringen

Företaget kommer behöva finansieras på ett sätt eller annat och det gäller att utforska sina möjligheter. Att ta kontakt med sin bank eller Almi är de vanligaste lösningarna. Tänk på att det kan finnas utrymme att förhandla så ta inte alltid det första erbjudandet som hamnar på bordet.

Marknaden

Att ha koll på marknaden är en grundläggande förutsättning för att ta sig in på den. Det gäller att veta vilka som är ens kunder, var de finns och hur konkurrensen ser ut. Tänk även på hur konkurrensen syns och är verksam på nätet.

Marknadsföringen

Marknadsföringen är ett kontinuerligt arbete för alla företag och det är något man behöver tänka på redan innan verksamheten kommer igång. Se till att dra lärdom av hur konkurrenterna marknadsför, vad de gör rätt och vad de gör fel. Efterforska olika metoder och försök alltid att ha sätt att mäta ROI.

Hållbarheten

Miljötänket är väldigt viktigt i dagens samhälle och att få insikt i vilken inverkan ens verksamhet har på miljön och samhället kan bli en väldigt viktig punkt både på kort och lång sikt.

Revisionen

Den löpande redovisningen, bokföring och liknande måste skötas på rätt sätt från första början. Många företagare har startat utan bra förståelse för företagsekonomi och ändå försökt hantera allt själv. Känner man sig osäker kan det bästa vara att köpa in detta som en tjänst i början.

Företagsformen

Majoriteten av nystartade företag bildas antingen som en enskilds näringsverksamhet eller ett aktiebolag. Det gäller att undersöka för- och nackdelarna av alla möjliga företagsformer och besluta sig för vilket som passar verksamheten bäst.

Tillbaka till toppen