Hur fungerar en rekrytering?

Detta är en fråga många ställs inför när de måste söka personal med rätt kompetens och det är viktigt att veta att det inte finns ett rätt svar, rekryteringsföretag har ofta olika metoder och arbetar med sina kunder för att lägga upp en plan.Det första momentet är en analys av kundens behov, med detta får rekryteringsföretaget ett insikt i hur de bäst ska gå till väga för att hitta rätt personal. De som följer nedan är ett exempel på hur en rekrytering kan gå tillväga:

  • Kravprofil och tidsplan – rekryterarna arbetar tillsammans med sin kund för att ta fram en kravprofil och en lägger fram en tidsplan för när saker som intervjuer och liknande ska ta plats.
  • Sökning – olika rekryterare använder sig av olika källor för att hitta kandidater, det kan vara genom speciella annonser, sociala medier eller till och med direkt kontakt.
  • Intervjuer –  en grundläggande intervju görs med varje kandidat för att matcha dem med kravprofilen.
  • Presentation – lämpliga kandidater som tagit sig vidare presenteras för kunden och de får själva möjligheten att utföra intervjuer.
  • Bedömning – de kandidater som verkar lovande får sedan genomgå moment som tester, djupintervjuer och referenstagningar.
  • Avrapportering – rekryterarna presenterar de slutgiltiga kandidaterna och lämnar rekommendationer.

Alla dessa moment utförs under ett antal veckor, med större krav från kunden får man naturligtvis räkna med att det tar längre tid.

Tillbaka till toppen