Vikten av en fungerande logistik

De allra flesta företag är i dag beroende av någon form av logistisk lösning. För företag som hanterar stora volymer av varor eller sysslar med import och export är logistik en av de viktigaste frågorna för företagets lönsamhet. När saker inte fungerar blir konsekvenserna kostsamma eftersom varor som misslyckas med att levereras till kunden leder till dålig lönsamhet. Med en bra logistik kan däremot ett företag vända röda siffror till gröna och se till att verksamheten sköts på ett mer effektivt sätt.Företag i branschen med mindre marginaler förlitar sig i stor utsträckning på att logistiken fungerar till punkt och pricka. Om företaget i fråga levererar produkter till kunder är det oftast en lång kedja av olika leveranser som måste klaffa för att produkten ska nå kunden i tid. Först beställer företaget produkten av tillverkaren, sedan skeppas den till ett lager och därifrån den sedan levereras ut till kunden. Om det blir ett dröjsmål någonstans stannar hela kedjan upp och risken för en sen leverans ökar väsentligt.

Välj rätt leverantör

Det finns flera leverantörer i dag som kan underlätta för företag att sköta logistiken på ett prickfritt sätt. Ett av dem är DAF Sweden som säljer och arbetar med lastbilar. Lastbilar är en viktig komponent i logistiken i dag, mycket på grund av att Sverige är ett långsträckt land. När varor ska köras ut till de mer avlägsna delarna av landet är lastbil är praktiskt alternativ.Ett annat alternativ för att sköta den logistiska biten är att välja en leverantör som använder sig av godståg. Genom att flytta varor via järnvägen kan du få plats med betydligt tyngre och större produkter. Nackdelen är att du måste följa den bestämda rutt som järnvägen begränsar dig till.

Tillbaka till toppen