Värna om de anställdas hälsa

De anställdas hälsa är något som är viktigt för dig som företagare på flera plan. Dels så blir frånvaro en stor kostnad då man både behöver betala sjuklön och för en vikarie, om inte annat så påverkar sjukdom effektiviteten.Hur gör man då för att minimera kostnaderna och höja moralen? Hur ser man till att människor orkar, kan och vill gå till jobbet varje dag. För det första så är det viktigt med en bra arbetsmiljö både på ett fysiskt och psykosocialt plan. Detta betyder dels att man bör följa alla arbetsmiljöbestämmelser som finns men också att man kan gå längre i form av att erbjuda andra ergonomiska hjälpmedel. Faktorer som ljus, arbetshöjd och sittposition är enormt viktiga.Även om ni har satsat och gett alla möjligheten att använda bra och ergonomiska kontorsmöbler eller verktyg så krävs det kunskap hos medarbetarna i hur man använder dem. Stolar och bord måste av arbetaren anpassas efter dess egna anatomi och behov. Utbildning gällande ergonomi och redskapen är därför en viktig del i processen om kontorsparken uppgraderas och skall bli mer ergonomisk.Som arbetsgivare har du också rätt till en del stöd och skattelättnader om du väljer att erbjuda olika former av friskvård på företaget. Detta kan vara alltifrån friskvårdstimme där de anställda får träna på arbetstid till friskvårdspeng som de anställda kan lägga på till exempel gymkort. I många fall kan det vara en väl värd investering.

När folk väl blir sjuka

Hur bra man än sköter om arbetsmiljön och hjälper människor att leva hälsosammare liv så kommer människor att bli sjuka. Hur hanterar man då en sådan situation och hur förödande är det egentligen? Det första man bör göra är att se till att man har rutiner för att hantera sjuka medarbetare. Det finns många olika system som hjälper dig att hålla koll på sjukfrånvaro och förenklar det för medarbetarna då de ska sjuk eller friskanmäla sig. Detta kan införskaffas för sig själv eller genom ett avtal med ett företag som sysslar med företagshälsovård.

Tillbaka till toppen