Vad är erat företags kvalitetsrutiner?

Vid produktion av produkter eller tjänster så är det enkelt att tappa fokus på kunden och istället satsa allt på att få sin produktionsprocess så effektiv som möjligt. Effektivitetsarbete är självklart viktigt men något som tyvärr kan lida av det är kvalitén. Detta är både dåligt och direkt olyckligt då ett företag med rätt kvalitetsarbete kan säkerställa hög kvalitet även i en effektiv arbetsprocess. Att lyckas med detta kräver dock stor kompetens inom flera områden, något som oftast inte finns direkt på företaget.Kompetensen behöver då komma från något annat håll. Antingen i form av en nyanställning eller det kanske bättre valet att ta in en konsult. Valet av konsult är även det en utmaning men det finns några riktlinjer man kan utgå från. För det första så bör konsulten vara familjär med er verksamhet och bransch. Vissa företag så som Addq har bred kompetens men ett huvudsakligt fokusområde, i detta fallet utveckling av mjukvara. Detta gör dem extra självklara för just den typen av uppdrag.  För det andra bör konsulten man väljer vara fokuserad på den faktiska nyttan som alla möjliga förändringar har för företaget.Om inte arbetet är motiverat av företagets inkomst och vinst så är risken stor att pengar och tid ödslas på fel saker som istället hade kunnat användas till bättre saker så som att återinvestera i företaget eller öka på vinsten.När väl kvalitetsrutinerna är på plats börjar det långtgående arbetet att förbättra rutinerna. För att kunna göra detta utan att behöva ha regelbundna konsulttimmar kan det vara bra att utbilda någon i teamet för att sköta den rullande verksamheten.

Tillbaka till toppen